UNIPAK HELLAS SA MEMBER OF INDEVCO GROUP, COMPLETES ACQUISITION OF PAKO SA, GREECE

UNIPAK HELLAS SA MEMBER OF INDEVCO GROUP, COMPLETES ACQUISITION OF PAKO SA, GREECE